Envíčkovy tábory pro nejmenší

na webu www.arpitha.cz odkaz na přihlášky je . Pro přihlášení dítěte vyplňte přihlašovací formulář.

V ceně tábora je celodenní pitný režim a oběd. Svačinky si děti nosí vlastní. Tábory probíhají v rámci areálu Lesní mateřské školy Envíček v Podolí u Brna. Jsou určeny pro děti od 3 (2,5) do 7 let. Mladší nebo starší dítě lze přijmout po individuální domluvě.

Tábory vedeme v duchu lesní pedagogiky. Děti jsou co nejvíce venku a pro všechny činnosti využíváme krásné okolní prostředí. Venku s ohledem na počasí také jíme a tvoříme. Před sluncem a deštěm nás chrání zastřešená veranda, v případě nepříznivého počasí slouží jako zázemí jurta. V rámci volnočasového areálu mají děti možnost poznat zvířata na statku - koně, krávy, oslíky, kozy.  Děti si pod vedením lektorů vyzkouší kontakt se zvířátky, společně zvířátka nakrmíme, mohou si pohladit kůzlata, vyzkoušet čištění koníků a oslíků, alespoň 1x během tábora vodíme na koních.
Táborový týden má nosné téma, které děti naučí něco nového a v rámci tohoto tématu probíhá také celotáborová hra. Každý den cvičíme, zpíváme písničky, učíme se básničky, tvoříme, hrajeme hry, chodíme na výlety/procházky do okolí. Na konci turnusu pořádáme na základě zájmu rodičů rozlučkový táborák.

Režim dne 8 - 16 hodin

  8:00 -  9:00 h  - předávání dětí
  9:00 - 10:00 h  - volná hra, ranní kruh, rozcvička
10:00 - 12:00 h  - hlavní dopolední program
12:00 - 12:30 h  - oběd
12:30 - 13:30 h  - čtení, odpolední klid
13:30 - 15:30 h  - odpolední program v areálu
15:30 - 16:00 h  - vyzvedávání dětí