Lesní klub Trpaslíčci se nachází vedle Lesní mateřské školy Envíček.

Zázemí tvoří šesti metrová Mongolská jurta a oplocený pozemek. LS navštěvují děti od 2 let a děti neočkované. Kapacita je 12 žáků.

Co je Lesní klub?

Lesní klub není škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení, tzn. že mj. děti v něm nemohou plnit povinný rok předškolní docházky. Jedná se o dlouhodobý komunitní neziskový projekt, který svůj provoz šije na míru možnostem, podmínkám a v neposlední řadě potřebám komunity a místa, kde se nachází. Vzdělávání probíhá pod odborným vedením průvodce/chůvy. Pedagogická činnost vychází ze školního vzdělávacího plánu a zaměřuje se na přípravu dětí do LMŠ, sebeobslužné činnosti a environmentální výchovu.

 

PŘIHLÁŠENÍ DO LESNÍHO KLUBU TRPASLÍČCI NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

V případě zájmu o docházku do Lesního klubu Trpaslíčci,  prosíme o vyplnění  přihlášky zde:  Prihlaska do LK Trpaslicci

 a její zaslání na emailenvicek@lmsenvicek.cz .