Lesní klub Trpaslíčci

Lesní klub Trpaslíčci se nachází vedle Lesní mateřské školy Envíček. Zázemí tvoří klubovna v areálu. LK mohou navštěvovat i děti neočkované děti předškolního věku.

Co je Lesní klub?

Lesní klub není škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení, tzn. že mj. děti v něm nemohou plnit povinný rok předškolní docházky. Jedná se o dlouhodobý komunitní neziskový projekt, který svůj provoz šije na míru možnostem, podmínkám a v neposlední řadě potřebám komunity a místa, kde se nachází. Vzdělávání probíhá pod odborným vedením průvodce/chůvy. Pedagogická činnost vychází ze školního vzdělávacího plánu a zaměřuje se na přípravu dětí do LMŠ, sebeobslužné činnosti a environmentální výchovu.

PŘIHLÁŠENÍ DO LESNÍHO KLUBU TRPASLÍČCI

V případě zájmu o docházku do Lesního klubu Trpaslíčci,  prosíme o vyplnění  přihlášky zde:  Prihlaska do LK Trpaslicci
 a její zaslání na email envicek@lmsenvicek.cz .