Lesní klub Trpaslíčci se nachází vedle Lesní mateřské školy Envíček.

Zázemí tvoří šesti metrová Mongolská jurta a oplocený pozemek. LS navštěvují děti od 2 let a děti neočkované. Kapacita je 12 žáků.

Co je Lesní klub?

Lesní klub není zapsán v Rejstříku škol a školských zařízení, nedostává žádné pravidelné příspěvky od státu a děti v něm nemohou plnit povinný rok předškolní docházky. Jedná se o dlouhodobý komunitní neziskový projekt, který svůj provoz šije na míru možnostem, podmínkám a v neposlední řadě potřebám komunity a místa, kde se nachází. 

Vzdělávání probíhá pod odborným vedením průvodce/chůvy. Pedagogická činnost vychází ze školního vzdělávacího plánu a zaměřuje se na přípravu dětí do LMŠ, sebeobslužné činnosti a environment.