Čekání na Ježíška - prosinec

Dítě a jeho tělo

 • Jemná motorika: výroba vánoční hvězdy ze dřeva, zdobení třpytkami, kuličkami a barvení temperovými barvami. 
 • Třízení materiálu podle společných vlastností.
 • Úklid hraček a výtvarných potřeb.

Dítě a jeho psychika

 • Povídáme si o Vánocích a tradicích s rodiči.
 • Prohlížíme si knihy a časopisy.

Dítě a ten druhý

 • Dělíme se o cukroví a sdílíme své pocity s kamarády.
 • Kreslíme si obrázky pro radost.
 • Hrajeme si na poštu, která doručuje přání Ježíškovi.

Dítě a společnost

 • Sdílíme radost z Vánoc a pomáháme si při úklidu zázemí a hřiště.

Dítě a svět

 • Těšíme se na Vánoce a bavíme se o tom, jak se slaví po celém světě.
 • Procvičujeme anglická slovíčka (Christmas, gift, Santa Claus, candle, christmas tree).

Putování za hvězdou

Dítě a jeho tělo

 

 • Jemná motorika: geodeska – skládání hvězdy z trojúhelníků, trénink úchopu výtvarných potřeb (nůžky, tužky), trénink stříhání jednoduchých tvarů a linií (vánoční stromečky, kolečka), skládání puzzle, skládání obrázků s vánočními motivy,navlékání korálků, provlékání šněrovadla dřevěnými zvířátky, listování knihami (úchop stránek), grafomotorická cvičení (kreslení na tabuli, „Kuliferda“), hra s kinetickým pískem (cukroví, vánoční motivy), modelování z plastelíny

 

 • Hrubá motorika: volné pohybové aktivity na procházkách, procházky ke stromečku, výprava na dětské hřiště v Podolí, zdravotní cviky, jóga (tématická k Vánocům)
 • Pohybové hry: „Mrazík“, „Čertův ocas“, „Kominík“, ...

Dítě a jeho psychika

 • Povídáme si o společných i osobních zážitcích, pocitech – Děti se těší na Vánoce, dárky, hračky, cukroví a rodinu
 • Opět pracujeme s emocemi – zdramatizování pocitů (pozitivních i negativních)
 • Pracujeme na samoobsluze – WC, občerstvování, oblékání (učitelky kontrolují)
 • S dětmi vedeme rozhovory o tradicích a zvycích – především v adventním kalendáři
 • K tématu „Putování za hvězdou“ čteme pohádky, bavíme se o Vánocích
 • Logopedická cvičení – sykavky, práce s dechem, písmena na začátku slova, hlasitost projevu

Dítě a ten druhý

 • Děti si společně hrají, pomáhají i s úklidem v jurtě a v areálu školky
 • Děti si povídají o dárcích, dělí se o své zážitky, radosti
 • Děti vedeme k úklidu po dokončení různých činností
 • Děti spolupracují při různých spontánních, konstruktivních a pohybových hrách
 • Vedeme děti k naslouchání si, pomáhání si mezi sebou, respektování osobního prostoru a názoru dětí 
 • Vysvětlujeme, že některé děti na Ježíška věří a některé ne, je to v pořádku, každý to má jinak

Dítě a společnost

 • Vedeme komunikační kruhy, kde se děti střídají v odpovídání na různá témata 
 • Často si povídáme o zvycích, tradicích u nás i ve světě
 • Otevíráme okénka adventního kalendáře
 • Zamýšlíme se nad tím, že ne každý má domov a může slavit štědrý den s rodinou
 • Tvoříme papírový vánoční stromek do domova důchodců

Dítě a svět

 • Poznáváme nové zvyky, seznamujeme se se světovými zvyky v tomto období
 • Staráme se o ptáčky na naší zahradě, donášíme jin krmení 
 • Učíme se slova v AJ

Těšíme se na Vánoce

 • Jemná motorika: výroba lodiček z ořechových skořápek a lepení svíček, lepení vánočního stromečku, stříhání kousků z tvrdého papíru a skládání puzzle.)
 • Pohybová hra „Mrazík“ a „Čertovský ocas“.
 • Každodenní pobyt venku a vnímání teplotních změn – správný výběr oblečení a postup při oblékání.
 • Vycházka do centra Podolí – prohlížení výzdoby a obecního stromu.
 • Jógová pohádka – přišel děda Mráz.
 • Vytleskávání rytmu a slabik.
 • Rozkrájeli jsme jablka, abychom předpověděli, zda budeme zdraví. Zdůraznili jsme, proč je důležité jíst ovoce a zeleninu.
 • Hrajeme si s modelínou a „pečeme cukroví“.

Dítě a jeho psychika

 • Plnění úkolu z třídního adventního kalendáře. Časová posloupnost (za jak dlouho budou Vánoce).
 • Konáme dobré skutky – sbíráme odpadky, uklízíme příjezdovou cestu a všímáme si chování lidí kolem nás.
 • Procvičujeme matematické představy při hraní s geodeskou a skládání vršků dle předlohy na vánoční přání.
 • Čteme si „kouzelné“ pohádky, které jsou doprovázeny zvukem.
 • Povídáme si o nadílce od Mikuláše a významu „uhlí“ v punčoše.
 • Hrajeme námětové hry (na rodinu, na řidiče MHD, na čerty…).
 • Každý den si vyprávíme příběhy, které jsme slyšeli v pohádce při odpočinku.
 • Zpíváme si oblíbené koledy (Pásli ovce valaši, Štědrý večer nastal aj.)

Dítě a ten druhý

 • Hrajeme hry, při kterých se zapojí všechny děti a podporujeme nová přátelství.
 • Vyrábíme vánoční přání pro rodiče a kamarády.
 • Společně zdobíme třídní vánoční stromeček.
 • V kruhu komunikujeme se všemi spolužáky a respektujeme jejich názor.

Dítě a společnost

 • Radíme a pomáháme spolužákům při různých situacích (oblékání, úklid, sebeobsluha, …).
 • Společně se podílíme na péči o zázemí LMŠ a jejího okolí.
 • Vyprávíme si příběhy o betlému a narození Ježíška.
 • Vyrábíme vánoční strom pro domov pro seniory.

Dítě a svět

 • Těšíme se na Vánoce a bavíme se o tom, jak se slaví po celém světě.
 • Prohlížíme si knihy Pavla Čecha.
 • Procvičujeme anglická slovíčka (girl, boy, christmas tree, sweats).

 

Pomáháme Mikuláši

 • Jemná motorika: grafomotorická a předmatematická cvičení v pracovním sešitě „Kuliferda“ s předškoláky, grafomotorická cvičení na tabuli (jablko pro Mikuláše, sněžné tornádo, déšť), nácvik správného držení psacích potřeb, práce s geodeskou, zatloukání „hřebíčků“ kladívkem, vyplňování pracovních listů – téma Mikuláš, anděl a čert, konstruktivní hry – SEVA, dřevěné stavebnice, výtvarné činnosti – lepení, stříhání, kreslení a malování, hra s přírodninami – práce s nimi (lepení, skládání) uvědomování si hebkého a hrubého, těžkého a lehkého, skládání slov (písmenka vedle sebe)
 • Hrubá motorika: volné pohybové aktivity na procházkách, pohybové hry s přírodninami a dalšími pomůckami – (Čertovský ocas, Kominík, honička a schovávaná), Mikulášský průvod, chůze v terénu po tmě s baterkami a lampiony, práce se zahradním nářadím (hrabání kamínků, listí, vození dětského kolečka s kameny)

Dítě a jeho psychika

 • Povídáme si o společných i osobních zážitcích, pocitech – strach, radost v souvislosti s čerty a dárky
 • Předvádíme emoce – jak se tváříte, když máte radpst, strach, když se divíte?
 • Práce s argumentováním při vedení rozhovorů, stání si za svým, ale i připuštění své chyby
 • Pracujeme na samoobsluze – WC, občerstvování, oblékání (učitelky kontrolují)
 • S dětmi vedeme rozhovory o tradicích a zvycích – Svatý Mikuláš
 • Řešíme, proč Mikuláš chodí, proč je svatý a jaký je jeho příběh
 • Logopedická cvičení – sykavky, práce s dechem, písmena na začátku slova, hlasitost projevu
 • Starší děti – skládání slov dle obrázků
 • Trénujeme paměť (dlouhodobou, krátkodobou) 

Dítě a ten druhý

 • Děti si společně hrají, pomáhají i s úklidem v jurtě a v areálu školky
 • Děti vedeme k úklidu po dokončení různých činností
 • Děti spolupracují při různých spontánních, konstruktivních a pohybových hrách
 • Čteme si pohádky a dozvídáme se víc o různých vlastnostech (Tomáš a jeho přátelé, Dobrodružství pavouka Čendy
 • Vedeme děti k naslouchání si, pomáhání si mezi sebou, respektování osobního prostoru a názoru dětí – např.: někdo se bojí a někdo méně, někdo věří, někdo ne
 • Využíváme heterogenního složení třídy v souvislosti s věkem – starší pomáhají mladším dětem

Dítě a společnost

 • Vedeme komunikační kruhy, kde se děti střídají v odpovídání na různá témata 
 • Řešíme téma Mikuláše, čerta a anděla – Slaví se ve světě? Jak? Chodí k vám domů Mikuláš s čertem a andělem?
 • Připravujeme děti na lampionový průvod na konci týdne
 • Otevíráme okénka adventního kalendáře
 • Kooperace mezi dětmi a rodiči při průvodu

Dítě a svět

 • Poznáváme nové zvyky, seznamujeme se se světovými zvyky v tomto období
 • Jsme v kontaktu se zvířaty 
 • Snažíme se dělat pestrý program pro každý den
 • Učíme se slova v AJ

Hospodářská zvířata v naší LMŠ

Dítě a jeho tělo

 • Jemná motorika: grafomotorická cvičení v pracovním sešitě „Kuliferda“ s předškoláky, grafomotorická cvičení na tabuli (mladší děti),  navlékání korálků, nácvik správného držení tužky, práce s geodeskou – navlékání gumiček, zatloukání „hřebíčků“ kladívkem, skládání obrázků zvířat (hospodářských), konstruktivní hry s dřevěnou stavebnicí (farma, statek), výtvarné činnosti – lepení, stříhání, kreslení a malování, hra s přírodninami, uvědomování si hebkého a hrubého materiálu, výroba adventního věnce
 • Hrubá motorika: lezení po kopci s hlínou, procházky terénem, hry na hrací věži (skluzavka), jóga, procházení se po areálu – do stájí, cesta, tráva (změna povrchů pro chůzi)
 • Pohybové hry: „Barevná honička“, „Stromeček, hříbeček“, „Zajíc ve své jamce“

Dítě a jeho psychika

 • Povídáme si o společných i osobních zážitcích
 • Pracujeme na samoobsluze – WC, občerstvování, oblékání (učitelky kontrolují)
 • S dětmi vedeme rozhovory o domácích a hospodářkých zvířatech
 • Uvědomujeme si rozdíly mezi různými zvířaty
 • Učíme se jména mláďat hospodářských zvířat a zvířat samotných – v ČJ, některá v AJ
 • Logopedická cvičení – sykavky, práce s dechem, písmena na začátku slova, hlasitost projevu
 • Trénujeme paměť (dlouhodobou, krítkodobou) 
 • Rozvíjíme matematické a slovní  dovednosti

Dítě a ten druhý

 • Děti si společně hrají, pomáhají i s úklidem jurty a roztápěním v kamnech a s vařením čaje
 • Děti spolupracují při různých spontánních, konstruktivních a pohybových hrách
 • Čteme si pohádky a dozvídáme se víc o různých vlastnostech (Tomáš a jeho přátelé)
 • Vedeme děti k naslouchání si, pomáhání si mezi sebou, respektování osobního prostoru, ale také kritickému myšlení 
 • Starší děti pomáhají mladším – oblékání, příprava postelí, příprava obědových sad

Dítě a společnost

 • Zamýšlíme se nad tím, k čemu dříve lidem sloužila hospodářská zvířata a k čemu slouží teď – Změnilo se něco?
 • Povídáme si o tom, zda má někdo doma nějaké hospodářské zvíře, proč? Pokud ne mají prarodiče?
 • Veškeré diskuze probíhají v komunikačním kruhu

Dítě a svět

 • Díky vedení rozhovorů na téma „Hospodářská zvířata“ poznáváme nová zvířata a názvy
 • Jsme v kontaktu se zvířaty díky umístění školky
 • Děti každý den poznávají něco nového
 • Učíme se slova v AJ

Hospodářská zvířata v naší LMŠ

Dítě a jeho tělo

 • Jemná motorika: grafomotorická cvičení "zatočené ocásky selátek“ a „kudrlinky ovcí“.
 • Vymalovávání omalovánek zvířat.
 • Obtiskujeme kartónovou ruličku a vytváříme tím dešťové kapičky.
 • Plníme úkoly z pracovního sešitu Kuliferda (z čeho se vyrábí chleba, židle, …).
 • Pravidelně cvičíme během pobytu venku. 
 • Učíme se nové pohybové hry (Kvočna a kuřátka, Vlk a ovečky).
 • Chodíme na procházky a pozorujeme hospodářská stavení v okolí LMŠ.
 • Hrajeme hru „Kuba říká“ a procvičujeme názvy částí lidského těla.

Dítě a jeho psychika

 • Povídáme si o přínosu hospodářských zvířat.
 • Opakujeme názvy mláďat, samců nebo samic zvířat z našeho okolí.
 • Matematické představy podporujeme během každodenních aktivit (kolik je koní ve výběhu, kolik jich zbude, když jeden odejde, kolik nohou mají dva koně a jedna slepice, …).
 • Učíme se píseň „Když jsem já sloužil“ – procvičujeme paměť a dějovou posloupnost.
 • Hrajeme na ozvučná dřívka – opakujeme rytmus.
 • Skládáme dřevěná puzzle (kůň, ovce a slepice).
 • Hledáme správné odpovědi na hádanky.
 • Prohlížíme si encyklopedie zvířat – hledáme v nich obrázky podle instrukcí a společné znaky zvířat.

Dítě a ten druhý

 • Hrajeme hry během procházek – slovní fotbal, vidím něco, co je …
 • Během her vytváříme náhodné dvojice, abychom vytvořili širší sociální vztahy v prostředí třídy.
 • Společně se setkáváme během komunikačního kruhu a sdílíme zážitky a názory.
 • Půjčujeme si knihy a časopisy a navzájem si ukazujeme, co se nám v knize líbí nebo nás zaujalo.

Dítě a společnost

 • Pozorujeme společenskou zodpovědnost při hospodářské činnosti.
 • Vysvětlujeme si, proč chováme zvířata, které mají užitek pro nás i ostatní.
 • Ukazujeme si, jak probíhá proces vzniku mléka, masa, kožešin atd.
 • Zkoumáme encyklopedii o zvířatech a knize o skotu.

Dítě a svět

 • Seznámili jsme se s knihou, která obsahuje obrázky a informace o plemenech skotu, koní a prasat v zahraničí.
 • Opakujeme anglická slovíčka (cow, horse, pig, chicken, sheep a goat).
 • Během procházky uklízíme příjezdovou cestu do areálu LMŠ.
 • Pracovní sešit Kuliferda nás upozornil na ekologické a neekologické chování ve městě (jízda na kole nebo autem?).

Svatomartinská pouť - listopad

Dítě a jeho tělo

- Jemná motorika: grafomotorická cvičení v pracovním sešitě „Kuliferda“ a na tabuli (kapky, tornádo), učíme se, jak správně sedět u stolu, nácvik správného držení tužky, práce s geodeskou – navlékání gumiček, kreslení vodou na speciální podložku, malování temperami a vodovými barvami, konstruktivní hry s dřevěnou stavebnicí (město, roboti), hra s přírodninami, prohlížení knih a časopisů – listování, doplňování, modelování z hlíny, trénink i vyzkoušení si úchopu uzdy, vodidla a sedla na koni

- Hrubá motorika: jízda na koních při příležitosti svátku sv. Martina, procházky terénem, hry na hrací věži (skluzavka), zdravotní cvik, cviky pro zahřátí, procházky lesem → přeskakování kořenů, pařezů, lezení na větve

- Pohybové hry: „Stromeček, hříbeček“, honička, schovávaná, „Cukr, káva, limonáda“

Dítě a jeho psychika

- Povídáme si o společných i osobních zážitcích – především po víkendu

- Pracujeme na samoobsluze – WC, jídlo, oblékání (učitelky kontrolují)

- S dětmi vedeme rozhovory na téma tradice a symboly svátku sv. Martina – kdy se slaví sv. Martin, kdo to byl, proč je svatý?

- Díky pokusu si uvědomujeme fungování deště

- Trénujeme paměť (dlouhodobou, krátkodobou) a představivost

- Využíváme přírodniny při různých hrách (spontánní, konstruktivní, pohybové, námětové)

- Rozvíjíme matematické a slovní dovednosti

Dítě a ten druhý

- Děti si společně hrají, pomáhají i s úklidem jurty a roztápěním v kamnech

- Děti spolupracují při různých spontánních, konstruktivních a pohybových hrách

- Vzájemně s vyprávíme pohádky

- Vedeme děti k naslouchání si, pomáhání si mezi sebou, respektování osobního prostoru, ale také kritickému myšlení

- Starší děti pomáhají mladším – oblékání, příprava postelí, příprava obědových sad

Dítě a společnost

- Povídáme si tradicích – jak se slaví svátek sv. Martina v Česku a jak se slavil

- Zamýšlíme se nad tím, že pro lidi dříve tento svátek musel být velkou hostinou – jeden z nejhojnějších dní v roce na jídlo a víno

- Každý den sedíme v komunikačním kruhu a povídáme si o tom, co se děje ve světe, učíme se nové věci, provádíme logopedická cvičení

Dítě a svět

- Celý týden si povídáme o tradicích a také počasí v tomto měsíci

- Bavíme se o tom, zda se svátek sv. Martina slaví i v jiných zemích 

- Rozšiřujeme si obzory různými příběhy, legendami a pohádkami

- Třídíme odpad – plast, papír, hliník, sklo atd.

- Každý den před spaním čteme pohádky – představivost, přehled

Počasí čaruje - podzimní čas

Dítě a jeho tělo

 • Jemná motorika: grafomotorická cvičení "tornádo" a "déšť".
 • Zdokonalujeme se v krájení příborovým nožem během oběda.
 • Obtiskujeme kartónovou ruličku a vytváříme tím dešťové kapičky.
 • Plníme úkoly z pracovního sešitu Kuliferda (procvičování hledání hlásky "Ř" ve slovech).
 • Pravidelně cvičíme během pobytu venku. Zdravotní cvičení motivujeme podzimní tématikou.
 • Vyšli jsme si na procházku podle Červené Karkulky a hráli jsme si na nejrůznější zvířátka, které mohla Karkulka cestou kouzelným lesem potkat.
 • Vytvořili jsme kuličkovou dráhu v hlíněném kopci a závodili s hlíněnými kuličkami.
 • Naučili jsme se pohybovou básničku "Deštík klepe na deštník".
 • Hrajeme hru "dešťové kapičky", která znázorňuje koloběh vody v přírodě.
 • Vytvořili jsme si nástěnku počasí, abychom každý den vyznačili aktuální počasí.

Dítě a jeho psychika

 • Povídáme si o proměnách počasí a jeho vliv na přírodu.
 • Popisujeme změny podnebí podle ročního období a sdílíme osobní vztah ke každému z nich.
 • Každý den zaznamenáváme aktuální počasí a porovnáváme záznamy s předchozími dny.
 • Podporujeme souvislí projev v celých větách a prostorovou orientaci (Červený list je za žlutým listem.)
 • Pokračujeme v četbě Káti a Škubánka.
 • Vyzkoušeli jsme si pokus s barvou a pěnou na holení, který nám ukázal, jak déšť proniká mrakem.
 • Přemýšlíme nad správným výběrem oblečení dle aktuálního počasí, abychom předešli onemocnění. 

Dítě a ten druhý

 • Podněcujeme u dětí vzájemnou spolupráci při plnění zadaných úkolů.
 • Děti spolupracují při různých spontánních, pohybových hrách
 • Hrajeme hry při kterých mohou děti spolupracovat se všemi spolužáky.
 • Vzájemně si pomáháme při volbě oblečení na pobyt venku.
 • Vymýšlíme pohádkové příběhy, které sdílíme se spolužáky při odpočinku.

Dítě a společnost

 • Vytváříme podvědomí o vědě meteorologii.
 • Bavíme se o vlivu počasí na okolí.
 • Seznamujeme se s pozitivními vzory chování.

Dítě a svět

 • Povídáme si o počasí v jiných místech světa (jaká je zima v Africe a co jsou to monzuny). 
 • Prohlížíme si mapu světa a odhadujeme, jaké je v různých částech počasí.
 • Určujeme, která zvířata žijí v chladném počasí a která v teplém.

 

Týden plný strašidel

Dítě a jeho tělo

 • Rozvíjíme jemnou motoriku při společném tvoření strašidelné dýně.
 • Tancujeme na hudbu a opakujeme pohyby spolužáků.
 • Chodíme na pravidelné vycházky na oblíbená místa.
 • Procvičujeme grafomotoriku při kreslení dýní a pavučin.
 • Tvoříme pavučinu na geodeskách.

Dítě a jeho psychika

 • Procvičujeme prostorovou orientaci při manipulaci s javorovými listy (před/nad/pod/vpravo/vlevo/za).
 • Učíme se popisovat co vidíme celou větou (Žlutý list je vedle zeleného listu).
 • Bavíme se o tom čeho se bojíme a čím bychom mohli strach ztratit.
 • Zapálili jsme svíčku na památku.
 • Kreslíme strašidla podle fantazie a vyprávíme si o jejich "superschopnostech".

Dítě a ten druhý

 • Podněcujeme u dětí vzájemnou spolupráci při plnění zadaných úkolů.
 • Podporujeme se při vyprávění strašidelných příběhu dle vlastní představivosti dětí.
 • Hrajeme nové stolní hry a učíme je ostatní.

Dítě a společnost

 • Domlouváme se na jménu pro strašidelnou dýni (Bubu Halloween).
 • Představili jsme si tradice u nás i v zahraničí.
 • Plánujeme společný lampiónový průvod.
 • Seznamujeme se s novými spolužáky, kteří nás navštěvují v LMŠ.

Dítě a svět

 • Seznamujeme se s tradicí Halloweenu a dušičkách.
 • Učíme se nová slovíčka (pumpkin, ghost, candy, sweats a witch).
 • Povídáme si o celosvětových svátcích.

 

Poznáváme obec Podolí a její okolí - podzim

Dítě a jeho tělo

 • Výprava do Mariánského údolí podle turistických značek.
 • Návštěva sportovních hřišť v Podolí - atletické hry.
 • Skládání listů do kaluží a tvorba obrazců.
 • Pohybově-dramatická hra na "Červenou Karkulku" (slalom, běh, výskoky, žabáky, stoj na jedné noze, ...).
 • Procvičování prostorové orientace a poznávání vlastního těla pomocí hry "Kuba říká".
 • Přeskakování říčky a běh v bahnitém terénu.

Dítě a jeho psychika

 • Zvyšujeme psychickou odolnost a fyzickou zdatnost při dlouhých procházkách do okolí obce.
 • Vyprávíme si Podolské příběhy o významných místech (Kříž u kterého se propadl sedlák, který příliš pracoval aj.).
 • Procvičujeme samostatný projev dětí při převypravování zážitků z procházek.
 • Hledáme místa pomocí reálných fotografií.
 • Procvičujeme matematické dovedností během výletů (počítáme okna, dveře, výzdobu).
 • Pravidelně odpočíváme a vytváříme co nejpříjemnější podmínky (relaxační hudba, větrané prostředí, ...).

Dítě a ten druhý

 • Hrajeme si na dopravní prostředky a spolupracujeme při cestování.
 • Vytváříme náhodné skupiny, abychom podpořily nová přátelství mezi dětmi.
 • Upozorňujeme na společné vlastností dětí a bavíme se o nich.

Dítě a společnost

 • Vytvořili jsme si vlastní město pomocí přírodnin v lese a pojmenovali jsme všechny budovy.
 • Bavíme se o významu škol, pošt, obchodů atd.
 • Společně se rozhodujeme o výběru trasy a cíle našich vycházek.

Dítě a svět

 • Poznáváme legendy a příběhy o světě kolem nás.
 • Vyhledáváme dopravní a turistické značky a bavíme se o jejich významu.
 • Opakujeme anglická slovíčka (číslovky, barvy, pozdravy a potraviny).
 • Učíme se poznávat listnaté a jehličnaté stromy.

 

Podzim maluje

Dítě a jeho tělo

 • Jemná motorika: grafomotorická cvičení s pracovními listy, nácvik správného držení tužky, uvolňování zápěstí, hra s geodeskou – navlékání gumiček, tvoření obrazců, kreslení podzimních motivů, malování temperami – úchop štětce, konstruktivní hry se stavebnicemi, sběr listů a květin, hra s přírodninami, prohlížení knih – uchopování jednotlivých stran, hra na pískovišti – stavba bábovek, přesýpání písku, kreslení prstem do písku, sazba žaludů a zdobení květináču
 • Hrubá motorika: kažodenní procházky terénem, hry na hrací věži (skluzavka, houpačky, provaz), zdravotní cviky, cviky pro zahřívání těla – atletická abeceda (skákáme jako žáby, chodíme jako medvěd, jdeme pozadu jako raci, atd.)
 • Za pomoci vlašských ořechů rytmizace básně Drak
 • S dětmi hrajeme pohybové hry na procházkách (Simon said, Ovečky, ovečky, Medvěd spí, Čáp ztratil čepičku)

Dítě a jeho psychika

 • Každý den si povídáme o našich pocitech, zážitcích a neustále se nově objevujícím zálibám
 • Opakujeme si dny v týdnu, měsíce, roční období, bavíme se o počasí – vše i v AJ
 • Co nejvíce využíváme přírodniny při různých hrách (spontánní, kontruktivní, pohybové)
 • Stále utváříme nové přátelské vztahy, vzájemně se poznáváme
 • Vedeme děti k naslouchání si, pomáhání si mezi sebou, respektování osobního prostoru
 • Cvičíme dlouhodobou i krátkodobou paměť – básničky, anglická slovíčka
 • Rozvíjíme matematické dovednosti

Dítě a ten druhý

 • Děti si společně hrají a pomáhají si vzájemně, pomáhají i s úklidem jurty a roztápěním v kamnech
 • Děti spolupracují při různých spontánních, pohybových hrách
 • Nabízíme dětem hry, která tuží vztahy mezi dětmi
 • Starší děti pomáhají mladším – při přípravě na oběd, oblékání (kontrola učitelek)

Dítě a společnost

 • Bavíme se o tom, co lidé mohou sbírat na podzim na zimní období
 • Děti hrají různé námětové hry – Rodina, kuchaři, malíři, sochaři
 • Každý den sedíme v komunikačním kruhu a povídáme si
 • Dodržujeme aktuální hygienická opatření
 • Navštěvujeme přístřešky v lese a povídáme si o práci, kterou do toho někdo vložil a proto jsme opatrní při hře s nimi

Dítě a svět

 • Povídáme si o barvách – nejsou jen základní, ale i další odstíny, které se nějak nazývají (tyrkysová, tmavě modrá, ...)
 • Učíme se anglické fráze - My name is, ...
 • Scházíme se na novém místě – U křížku pod kopcem – učení nových cest
 • Třídíme odpad – plast, papír, hliník, sklo, ...
 • Čteme knihu „Pohádky a hry s bylinkami“ – poznáváme nové druhy bylinek, k čemu jsou, ...

 

 Zvířátka se chystají na zimu

Dítě a jeho tělo

- Třídíme žaludy, kaštany a ořechy podle společných znaků (hnědé, oválné, hladké, dvoubarevné, ...).

- Skládáme obrazce z přírodnin podle zadání.

- Chodíme na  dlouhé výpravy do lesa, na pole a k rybníku, kde vyhledávám zvířata.

- Pomoci pantomimy předvádíme a poznáváme různá zvířátka.

- Naučili jsme se novou pohybovou hru "Honzo, vstávej".

- Opakujeme oblíbené hry  (Ovečky, ovečky a Tiše, tiše, medvěd spí).

- Vyplňujeme pracovní listy pro předškolní děti na rozvoj grafomotoriky.

Dítě a jeho psychika

- Hrajeme Kimovu hru (procvičujeme zrakovou paměť).

- Hledáme správný stín zvířete na obrázcích (liška, medvěd, sýkorka, labuť a vlk).

- Čteme si krátké příběhy o zvířátkách. Následně si převyprávíme, co jsme se dozvěděli.

- Seznámili jsme se s básní "Medvěd".

- Posloucháme písně "Běží liška k táboru" a "Vzal vrabeček na taneček sýkorku".

- Učíme se vlastní podpis podle předlohy (každý si podle své značky najde své jméno, které se pokusí napodobit).

- Prohlížíme si novou knihu "Atlas ptáků D. Marchowski".

Dítě a ten druhý

- Společně sbíráme podzimní plody (ořechy, žaludy a kaštany) (vzájemně si pomáháme při louskání oříšků nebo vylupování kaštanů).

- Hrajeme si na cestující, kteří odjíždí do teplých krajin vlakem/autobusem/letadlem. Domlouváme se, kam a čím na cestu vyrážíme a kde, kdo bude sedět.

- Učíme se spolupracovat se spolužáky při oblékání a výběru správného oblečení (učitelky výběr kontrolují).

- Nabízíme činnosti, které podporují spolupráci mezi dětmi (stavění lesního přístřešku na zimu).

Dítě a společnost

- Bavíme se o tom, jak pomoci zvířátkům přes zimní období.

- Povídáme si o zvycích a tradicích, které lidé a myslivci dělají na podzim pro zvířata. 

- Hledáme krmelce pro srnky a ptačí krmítka a bavíme se o jejich významu.

- Dodržujeme aktuální hygienická opatření

Dítě a svět

- Povídáme si o tom, která zvířata zimují v ČR. 

- Ukazujeme si na mapě, kam odlétají stěhovaví ptáci.

- Povídáme si o tom, jak zimu tráví zvířata jinde na světě.

- Čteme různé knihy a poznáváme nové pohádky a příběhy

 Letí, letí drak - podzim

Dítě a jeho tělo

- Jemná motorika: grafomotorická cvičení, nácvik správného držení tužky, doplňování pracovních listů (příprava předškoláků do školy), hra s kinetickým pískem, hra s geodeskou a gumičkami, poznávání geometrických tvarů, skládání dřevěných kostek, hra piškvorek ze dřeva, trhání květin, hra s kameny, hra s přírodninami, výroba papírových draků

- Hrubá motorika: procházky po nerovném povrchu, chůze do kopců, hra na hrací věži (skluzavka, houpačky, provaz), pouštění draka

- S dětmi hrajeme pohybové hry na procházkách (Mráčky a kapičky, Ovečky, ovečky, Medvěd spí, Kolo, kolo mlýnský ...)

- Rytmická cvičení (vytleskávání, rytmizace), zpěv písně Prší, prší

Dítě a jeho psychika

- Povídáme si o náplni předešlých dnů, co jsme dělali o prodlouženém víkendu

- Opakujeme si dny v týdnu, měsíce, roční období, bavíme se o počasí

- Děti se dělí o své pocity a vyjadřují své potřeby

- Při hrách využíváme přírodnin z okolí a třídíme je podle společných vlastností (materiál, barva, tvar)

- Se spolužáky se respektujeme, nasloucháme si

- Cvičíme dlouhodobou paměť - písničky

Dítě a ten druhý

- Nasloucháme si a mluvíme spolu

- Hrajeme skupinové hry a spolupracujeme

- Hrajeme hru Letí, letí drak – děti sedí na koberci a mají zakryté oči, jedno dítě je zakryto dekou a děti hádají, jaké dítě je pod dekou

- Děti si společně hrají a pomáhají si vzájemně, pomáhají i s úklidem jurty

- Při hrách děti dáváme do skupinek s dětmi, se kterými mohou rozvíjet přátelské vztahy

Dítě a společnost

- Opakujeme si pravidla slušného chování ve společnosti, to, jak se chovat k ostatním lidem a k sobě

- Děti hrají různé námětové hry – Na kuchaře, Na rodinu, Na ninjy, ... – děti si hrají přirozeně, bez výzvy učitelek

- Každý den sedíme v komunitním kruhu a povídáme si

- Rozvíjíme zájem o ostatní, nasloucháme kamarádům

- Bavíme se o státním svátku, který byl v pondělí – proč se slaví?

- Dodržujeme aktuální hygienická opatření

Dítě a svět

- Opakujeme si anglická slovíčka (barvy a čísla)

- Scházíme se na novém místě – u kostela ve vesnici, poznáváme nová místa a máme nový ranní rituál

- Navazujeme blízký kontakt s přírodou

- Třídíme odpad

- Bavíme se o tom, co můžeme nyní nasbírat zvířatům na zimu do krmelce

- Čteme různé knihy a poznáváme nové pohádky a příběhy

Na září, na září, sluníčko nám krásně září

Dítě a jeho tělo

- Každý den chodíme na procházky a zlepšujeme fyzickou zdatnost při zdolávání nerovného terénu v přírodě kolem nás. 

- Hrajeme pohybové hry (Tiše, tiše medvěd spí, Dobrý den, pojďte ven, Ovečky a vlci, Obr a paleček, Čáp ztratil čepičku).

- Tvoříme skřítka "Podzimníčka" zdokonalujeme jemnou motoriku při zdobení, trhání, lepení a skládání z přírodnin.

- Hrajeme si na školním hřišti (běhání do kopce a z kopce, přenášení kamínků, lámání klacíků, lezení po žebříku, tahání lana a jiné).

- Sbíráme šípek a plody hlohu ze kterých vyrábíme náramky a náhrdelníky.

- Opakujeme hry na pozornost a uvědomění si vlastního těla (Kuba říká, Stromeček a hříbeček).

- Společně cvičíme zdravotní cviky, abychom protáhli celé tělo a podporovali harmonický psychomotorický vývoj dětí.

- Vyplňujeme pracovní listy, které se zaměřují na grafomotoriku - dbáme na správné sezení a špetkový úchop tužky. 

Dítě a jeho psychika

- Povídáme si o příchodu Podzimu (znaky, změny v přírodě, chování zvířat, zvyky a tradice).

- Opakujeme písně s hrou na tělo a doprovodem kytary (Hřej, sluníčko, hřej, Pod naším okýnkem, Prší, prší, Hlava, ramena, kolena a palce).

- V komunikačním kruhu procvičujeme časovou posloupnost (dny v týdnu, měsíce v roce a roční období).

- Rozvíjíme matematické představy (skládání klacíků dle předlohy, doplňování tvarů, třízení podle velikosti).

- Během procházek se řídíme pokyny vpravo/vlevo/nahoru/dolů, abychom zlepšovali prostorovou orientaci.

- Denně čteme příběhy dětem před odpočinkem. Tento týden předčítáme z knihy "Ptáčkoviny - veselé ptačí pohádky - Z. Malinský". Povídáme si o příběhu, který vždy nese nové informace o užitku ptáčků přírodě. 

- Hledáme rýmy a počítáme slabiky v nových slovech. 

Dítě a ten druhý

- Pracujeme na společných úkolech (tvorba skřítka, obtisky na školní strom, piknik na dece, ...).

- Vytváříme nové skupinky při cestě přes město, abychom vytvořili nové sociální vazby mezi dětmi a podpořili starší děti, aby představily mladším dětem, co se již naučily. 

- Vedeme děti k vzájemné spolupráci při řešení problémů, Doprovázíme je ke správnému postupu. 

- Nabízíme možnosti, jak se mezi sebou domluvit a necháme děti, aby se svobodně rozhodovaly, jaký způsob zvolí. 

- Povídáme si o výtvorech ostatních a hledáme, co se nám na nich líbí.

Dítě a společnost

- Vytvořili jsme "školní strom", který se nachází u vchodu do areálu LMŠ. Prstovými barvami jsme obtiskly dlaně na papír, který jsme zalaminovali a pověsili na větve stromu. Strom symbolizuje sounáležitost a spolupráci mezi dětmi a pedagogy. Povídáme si o významu společnosti a její důležitost v životě.

- Povídáme si o tom, jak je důležité být pro ostatní pozitivním vzorem, abychom si společně vytvořili harmonické podmínky, kde se budou všichni cítit příjemně.

- Představili jsme si lidové zvyky a tradice, které se na podzim konají (dýňování, slavnosti vína, pouštění draka, sběr plodů pro zvířata na zimu, ...).

- Společně zdobíme třídu a domlouváme se na umístění nových ozdob (klasy kukuřice, výkresy, slunečnice, ...).

Dítě a svět

- Pozorujeme svět kolem nás během procházek a pobytu venku.

- Povídáme si o počasí a koloběhu přírody (roční období). Řekli jsme si, jak probíhá roční období jinde na Zemi. 

- Učíme se o stromech, keřích a rostlinách kolem LMŠ. Ukázali jsme si hloh, šípek, akát, kukuřici, brambory, pámelník, ...).

Věděli jste, že?

Hloh upravuje srdeční poruchy a posiluje srdeční sval, normalizuje krevní oběh, snižuje krevní tlak a celkově uklidňuje. Pomáhá především při srdečních obtížích nervového původu, bušení a bolestech srdce, nespavosti.

Plody podzimu

Dítě a jeho tělo

 • Jemná motorika: grafomotorická cvičení s tužkou, doplňování pracovních listů (příprava přdškoláků do školy), hra s kinetickým pískem, skládání dřevěných puzzlů, skládání stavebnice, navlékání korálků, výroba slaného těsta, tiskání jablek, trhání květin, sbírání plodů (šípky, hložinky, černý jeřáb,...), hra s větvičkami
 • Hrubá motorika: procházky po nerovném povrchu, chůze o kamenech, chůze do kopců, hra na hrací věži (skluzavka, houpačky)
 • S dětmi cvičíme zdravotní cvičení (prvky jógy, pilates) a hrajeme pohybové hry na trávníku naší školky a na procházkách (Neposedné lístky, Ovečky, ovečky, Medvěd spí, ...)
 • Rytmická cvičení (vytleskávání, rytmizace), zpěv písní (Holka modorooká, Pod naším okýnkem), učení se nových básniček ( Jablko)

Dítě a jeho psychika

 • Opakujeme pravidla třídy
 • Povídáme si o náplni předešlých dní a sdělujeme své emoce (radost, zklamání, prožitek)
 • Děti se dělí o své pocity a vyjadřují své potřeby
 • Se spolužáky se již známe, umíme jejich jména a sbližujeme se → nemusíme být se všemi kamarádi, ale respektujeme se a chováme se k sobě hezky
 • Cvičíme paměť pomocí básniček a písniček

Dítě a ten druhý

 • Nasloucháme si a mluvíme spolu
 • Děti si společně hrají a pomáhají si při úkolech, které samy nezvládají
 • Při hrách děti dáváme do skupinek s dětmi, se ktermi mohou rozvíjet prátelské vztahy 

Dítě a společnost

 • Opakujeme si pravidla slušného chování ve společnosti, to, jak se chovat k ostaním lidem, ale i k sobě
 • Rozvíjíme zájem o ostatní, ale i o sebe a pěstujeme tak sebeúctu
 • Dodržujeme hygienická opatření a chráníme tím sebe i ostatní
 • Bavíme se o tom, co na podzim lidé sklízí a jak se to používá

Dítě a svět

 • Navazujeme co nejbližší kontakt s přírodou
 • Bavíme se o ekologii – třídíme odpad a společně přemýslíme nad tím, do jakého kontejneru patří konkrétní odpadek
 • Staráme se o zvířata, která jsou kolem nás
 • Trénujeme orientaci v přírodě
 • Bavíme se o tom, co nám podzim nabízí za plody - úroda

Vítáme tě v naší lesní školce - září

Dítě a jeho tělo

- Seznamujeme se s prostředím třídy – značka dítěte, hračky, úložné prostory na oblečení dětí a stolování.

- Trávíme čas na školní zahradě a v okolí LMŠ. Hrajeme pohybové hry (Tiše, tiše medvěd spí, Ovečky a vlk, Stromeček a hříbeček, Kuba říká, Dobrý den, dobrý den).

- Ve třídě se učíme nové pohybové říkanky a písně (Brambora, Jablíčka, Hlava, ramena, kolena a palce, Měla babka čtyři jabla, Pod naším okýnkem, Hřej, sluníčko, hřej, Kolo, kolo mlýnský).

- Pravidelně cvičíme zdravotní cviky motivovány příběhem o jabloni.

- Zlepšujeme jemnou motoriku grafomotorickými listy a plněním nejrůznějších úkolů (skládání Tangdramy, skládání PET víček, třízení přírodnin).

- Každý den jdeme na procházky do okolí (sbíráme švestky, brambory a pleteme věnečky z jetele).

- Zlepšujeme fyzickou zdatnost chůzí a během po kopcovitém terénu.

Dítě a jeho psychika

- Seznamujeme se s třídními pravidly (Pusinkové, Želvičkové, Měsíčkové, Srdíčkové, Kapičkové aj.).

- Hledáme společné zájmy a vlastnosti mezi spolužáky (barva očí, oblíbená hračka, sourozenci, …).

- Předáváme si v kruhu plyšáka a opakujeme jména spolužáků.

- Pravidelně procvičujeme časovou posloupnost (měsíc, den, rok, roční období).

- Vytleskáváme jména kamarádů a hledáme nejrůznější rýmy na názvy věcí v našem okolí.

- Zpíváme nové písně procvičujeme dlouhodobou paměť.

- Využíváme hru na tělo k doprovodu jednoduchých písní.

- Při hrách využíváme přírodnin z okolí a třídíme je podle společných vlastností (materiál, barva, tvar, užitek).

- Kreslíme do hlíny tvary a písmena.

- Seznamujeme se s novými anglickými slovíčky (green, yellow, blue a black).

Dítě a ten druhý

- Pracujeme ve skupinách a trénujeme kooperaci mezi dětmi.

- Pomáháme si při činnostech a hrách.

- Vytváříme náhodné dvojice děti a rozvíjíme nová přátelství.

- Navzájem si pomáháme a navrhujeme řešení problémů druhých.

- Sdílíme si zážitky a pocity a hledáme podobnosti a společné zájmy.

Dítě a společnost

- Opakujeme si pravidla slušného chování a vystupování ve společnosti.

- Rozvíjíme osobnost dítěte, aby získaly zdravé sebevědomí a mohly ve společnosti najít vhodné uplatnění.

- Hlasujeme o nových bezpečnostních pravidlech a rozhodujeme se jako společnost.

Dítě a svět

- Pozorujeme svět kolem nás během procházek a pobytu venku.

- Povídáme si o významu slunce, dešti a jak konkrétně ovlivňuje život kolem nás.

- Chodíme na procházky novými cestami, abychom se naučili nové trasy a viděli nové věci

 

Pravidla

SRDÍČKOVÉ

Vzájemně se respektujeme.

Pomáháme si a spolupracujeme.

Chováme se k sobě hezky.

PUSINKOVÉ

Kouzelná slovíčka, otvírají srdíčka.

Děkuji, Prosím, Dobrý den, Na shledanou....

KOŠŤÁTKOVÉ

Vždy po sobě uklízíme hračky tam, kam patří; uklízíme po sobě ve třídě i na zahradě.

ŽELVIČKOVÉ

 Ve jurtě se pohybujeme pomalu, dovádíme a běháme jen na zahradě i na hřišti.

OUŠKOVÉ

Když mluví dospělý, posloucháme,

mluví-li na nás kamarád, nasloucháme co nám říká.

KAPIČKOVÉ

V koupelně šetříme vodou, mýdlem i toaletním papírem;

pouštíme si jen tolik vody, kolik potřebujeme; nestříkáme vodou po koupelně ani po sobě.

KYTIČKOVÉ

Pečujeme o přírodu, staráme se o kytičky,

chováme se hezky ke zvířátkům; třídíme odpad.

POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Vážení zájemci o docházku do naší Lesní mateřské školy, rádi bychom Vás pozvali na setkání na zahradě naší školky pojaté jako sportovní odpoledne v souladu s možnostmi vyplývajícími z nařízení vlády. VÍCE INFORMACÍ ZDE