Cena školného LMŠ Envíček k 1.9. 2022

Počet dnů
docházky       
Školné Dovoz obědů
a manipulační poplatek jídelně*      
Cena za
měsíc celkem
2 3 200 Kč 264 Kč 3 464 Kč
3 4 200 Kč 396 Kč 4 596Kč
4 5 500 Kč              528 Kč 6 028 Kč      
5 5 500 Kč  693 Kč 6 193 Kč 

*poplatek se upravuje podle aktuálních nákladů a počtu dětí

- Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 123-2615280247/0100
Do poznámky: jméno a příjmení dítěte, měsíc a rok na který zasíláte platbu

V ceně školného není započítána strava. Informace o stravném naleznete ZDE

Za dítě umístěné v naší Mateřské škole lze v aktuálním kalendářním roce uplatnit odpočet na dani. Tento odpočet je vyřizován individuálně v rámci daňového přiznání.