Cena školného LMŠ Envíček k 1.9. 2021

Počet dnů
docházky       
Školné Dovoz obědů
a manipulační poplatek jídelně*      
Cena za
měsíc celkem
2 3 200 Kč 190 Kč 3 390 Kč
3 4 200 Kč 285 Kč 4 485 Kč
4 5 500 Kč              380 Kč 5 880 Kč      
5 5 500 Kč  475 Kč 5 975 Kč 

*poplatek se upravuje podle aktuálních nákladů a počtu dětí

- Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 123-2615280247/0100
Do poznámky: jméno a příjmení dítěte, měsíc a rok na který zasíláte platbu

Jednodenní nebo dopolední docházka: individuální domluva 

V ceně školného není započítána strava. Informace o stravném naleznete ZDE

Za dítě umístěné v naší lesní mateřské škole lze za kalendářní rok 2021 uplatnit odpočet na dani až 14 600 Kč za každé dítě. Tento odpočet je vyřizován individuálně v rámci daňového přiznání.