Cena školného LMŠ Envíček pro děti 3-7 let k 1.1. 2024

Počet dnů
docházky       
Školné Dovoz obědů
a manipulační poplatek jídelně*      
Cena za
měsíc celkem
2 3 500 Kč       440 Kč 3 940 Kč
3 4 500 Kč   660 Kč 5 160 Kč
5 6 000 Kč  1100 Kč 7 100 Kč 

*poplatek se upravuje podle aktuálních nákladů a počtu dětí

- Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 123-2615280247/0100
Do poznámky: jméno a příjmení dítěte, měsíc a rok na který zasíláte platbu

V ceně školného není započítána strava. Informace o stravném naleznete ZDE

Za dítě umístěné v naší Mateřské škole lze v aktuálním kalendářním roce uplatnit odpočet na dani dle platných předpisů. Tento odpočet je vyřizován individuálně v rámci daňového přiznání.