Režim dne

8:00 – 9:00

Děti se začínají scházet v jurtě, kde je čeká nabídka nejrůznějších činností a her, které si mohou vybrat dle vlastního uvážení. Během tohoto času probíhají především spontánní hry. 

9:00 - 9:30

Svačina. 

9:30 – 11:45

Odcházíme do přírody, kde probíhají společné aktivity. Začínáme komunitním kruhem, diskutujeme a seznámíme se s týdenním tématem.

Probíhají řízené činnosti – realizace vzdělávacího programu lesní mateřské školy (rozvíjení poznání, matematických představ, jazyková výchova, hudební, výtvarné i pracovní činnosti, rozumová výchova, grafomotorika, cvičení, tančení a jiné).

Hodnocení činností, komunikace, sdílení pocitů v rámci prožitých činností.

12:00 – 12:30

Hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek (při stolování podporujeme samostatnost dětí, nenutíme do jídla, ale každý by měl jídlo ochutnat). 

12:30 – 13:00

Vyzvedávání dětí odcházejících po „O“ (odpolední svačina je nachystána s sebou domů).

12:30 – 14:00

Odpolední odpočinek – poslech čtených pohádek a relaxace.

(13:30 individuální práce s předškolními dětmi.)

14:00

Odpolední svačina. 

14:30 – 16:00

Spontánní hry a činnosti, individuální práce s dětmi, vyzvedávání dětí rodiči.