Hana Uřídilová 
ředitelka LMŠ Envíček 
 
Vzdělání - Střední pedagogická škola, spec. studium speciální pedagogiky, Respektovat a být respektován, program Začít spolu, Škola lásky v rodině Jiřiny Prekopové, kurz matematické a čtenářské pregramotnosti a další.
Něco málo o mně - mám 3 dospělé syny, 14tii letou praxi u předśkolních dětí ve státní i lesní školce, dëlala jsem také supervize pro některé lesní školky a jiná předškolní zařízení. 
Lesní školka je pro mě příležitost být s dětmi v kontaktu s přírodou,  vést je nenásilnĕ a vice svobodnĕ. Skrze pozorování přírody se učit přirozeně, prožitkem, být víc v souladu s cykly přírody. Děti zde mají víc prostoru projevit své dary a talenty, přinést do společného tvoření programu své nápady a přání. 
Těším se na každé nové setkání...