Dopolední a odpolední svačiny dětem zajišťují rodiče.

Obědy dovážíme ze Školní jídelny Novolíšeňská, Novolíšeňská 10, 628 00 Brno

Ke stravování je nutné se přihlásit následujícím způsobem:

1. Vyplňte prosím PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ a dokument KOMUNIKACE SE STRÁVNÍKEM PO INTERNETU

2. Vyplněné dokumenty je možno odevzdat přímo ve školní jídelně nebo naskenované/vyfocené zaslat na e-mail jídelny sjnovoli@skolnijidelna-brno.cz. V případě zaslání přes e-mail prosím specifikujte zejména, které dny bude dítě obědy odebírat a zda si budete obědy přihlašovat sami nebo Vám je má v dané dny přihlásit školní jídelna s tím, že si je případně odhlásíte. Přesný postup objednávání stravy naleznete v dokumentu KOMUNIKACE SE STRÁVNÍKEM PO INTERNETU viz výše.

Přihlašování a odhlašování stravy na následující den (pondělí - pátek) lze přes účet na internetu (i telefonicky, přes e-mail či osobně) vždy nejpozději předchozí pracovní den do 13 hodin

Cena oběda je 30 Kč

 Pozn. Přeplatky za odhlášené obědy během školního roku jsou u inkasní platby odečítány v následujícím měsíci, u trvalých příkazů jsou vráceny zpět na účet strávníka (po skončení školního roku - červenec).