Vítáme Vás na stránkách Lesní mateřské školy Envíček v Podolí u Brna v areálu dětské jezdecké školičky Arpitha. Našim cílem je poskytovat kvalitní celoroční vzdělávání, hravou a zábavnou formou, s ohledem na individuální potřeby každého dítěte.
Kapacita: 16 dětí
Věk přijímaných dětí: 3 - 7 let (děti mladší 3 let přijímáme dle individuální domluvy).
LMŠ Envíček j
e škola zapsaná v rejstříku školských právnických osob.
Splňujeme
podmínku MŠMT pro poskytování předškolního vzdělávání.

Součástí vzdělávání je environmentální výchova a všestranný rozvoj dětí. Vzdělávání děti v prostředí přírody probíhá na základě Školního vzdělávacího programu (ŠVP), v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP).

Výuka probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy. Zázemí naší lesní mateřské školy je prostorná jurta o průměru 8m. Tyto prostory slouží dětem k odkládání osobních věcí a ochrannou před nepříznivým počasím. Pro spánek a stravování využíváme zázemí dle počasí  - stinnou verandu, jurtu, venkovní zákoutí na zahradě. Přestože děti tráví většinu času venku, bereme při tvorbě programu ohled na věk a zdatnost dětí.

Zahrada školky nabízí různá zákoutí pro hry, výuku a poznání. Podnikáme výpravy za poznáním spojené s hrou i aktivním pohybem. Vyučování se tak odehrává v prostředí, které bylo po staletí pro vývoj dítěte přirozené. Zde si hrají s tím, co jim prostředí nabízí a umožňuje. Obsah výuky vychází z měnící se přírody a je propojován s ročním obdobím.

Čím ještě je naše škola výjimečná? Naši pedagogové mají odborné vzdělání a své vzdělání stále prohlubují. Proto můžeme náš vzdělávací program obohatit o činnosti, které se zaměřují na logopedickou prevenci, pravidelná jógová cvičení nebo také čtenářskou a matematickou pregramotnost. Zakládáme si na spolupráci s rodiči a respektujícímu přístupu k osobnosti každého dítěte. V naší herně naleznete spoustu dřevěných hraček, které jsme si sami vyrobili. 

V areálu je provozován také Lesní klub Envíčkovi trpaslíčci.  Klub je určen pro děti ve věku 2-5let, které nejsou přijaty do Mateřské školy.

Jak se přihlásit?   Stačí vyplnit krátký dotazník, který naleznete v sekci Zápis do LMŠ  ZDE a my Vás budeme kontaktovat.

Více informací k provozu získáte na tel.: 608862580.