Pro děti v Lesní mateřské škole připravuje oběd, dopolední a odpolední svačiny: Školní jídelna Novolíšeňská 

Adresa: Novolíšeňská 10, 628 00 Brno

Vyplňte prosím přihlášku ke stravování

PŘIHLÁŠKA STRAVOVÁNÍ

Stravu můžete odhlašovat/přihlašovat po internetu. Stačí vyplnit tento dokument a odevzdat jej ve školní jídelně.

- pro snazší orientaci ve školním systému stravování jsme se rozhodli, že budeme odebírat stravu až po informativní schůzce v pondělí 31. 8. 2020. Během tohoto setkání Vám zodpovíme všechny dotazy tak, abychom bez zbytečných obav zahájili chod LMŠ. Tímto bych Vás chtěla poprosit, aby měly děti v úterý a ve středu vlastní svačinku.
 
- V případě, že jste se již přihlásili ke stravě 1. 9. 2020 - odhlašte stravu do 2. 9. 2020 (v úterý a ve středu nebude zajištěn dovoz do LMŠ).
 

Pozn. Přeplatky za odhlášené obědy během školního roku jsou u inkasní platby odečítány v následujícím měsíci, u trvalých příkazů jsou vráceny zpět na účet  strávníka (po skončení škol.roku-červenec).Vrácení přeplatků žákům v hotovosti pouze na základě písemné žádosti zákonných zástupců.