Cena školného LMŠ Envíček k 1.9. 2020

Počet dnů Cena za měsíc
2 dny  3 200 Kč 
3 dny  4 200 Kč 
4 a 5 dnů  5 500 Kč (5 000 Kč při docházce 2 a více dětí)

Stravné:  ranní svačina, oběd a odpolední svačina             cca 70 Kč/den

Bankovní spojení je: Komerční banka, a.s. č.ú.: 115-8919410247/0100

Variabilní symbol: 22
Do poznámky: jméno a příjmení dítěte

Jednodenní nebo dopolední docházka: individuální domluva 

Poznámka: Za dítě umístěné v naší lesní mateřské škole lze za kalendářní rok 2020 uplatnit odpočet na dani až 14 600 Kč za každé dítě. Tento odpočet je vyřizován individuálně  v rámci daňového přiznání.