Svatomartinská pouť (9. 11. – 13. 11. 2020)

Dítě a jeho tělo

- Jemná motorika: grafomotorická cvičení v pracovním sešitě „Kuliferda“ a na tabuli (kapky, tornádo), učíme se, jak správně sedět u stolu, nácvik správného držení tužky, práce s geodeskou – navlékání gumiček, kreslení vodou na speciální podložku, malování temperami a vodovými barvami, konstruktivní hry s dřevěnou stavebnicí (město, roboti), hra s přírodninami, prohlížení knih a časopisů – listování, doplňování, modelování z hlíny, trénink i vyzkoušení si úchopu uzdy, vodidla a sedla na koni

- Hrubá motorika: jízda na koních při příležitosti svátku sv. Martina, procházky terénem, hry na hrací věži (skluzavka), zdravotní cvik, cviky pro zahřátí, procházky lesem → přeskakování kořenů, pařezů, lezení na větve

- Pohybové hry: „Stromeček, hříbeček“, honička, schovávaná, „Cukr, káva, limonáda“

Dítě a jeho psychika

- Povídáme si o společných i osobních zážitcích – především po víkendu

- Pracujeme na samoobsluze – WC, jídlo, oblékání (učitelky kontrolují)

- S dětmi vedeme rozhovory na téma tradice a symboly svátku sv. Martina – kdy se slaví sv. Martin, kdo to byl, proč je svatý?

- Díky pokusu si uvědomujeme fungování deště

- Trénujeme paměť (dlouhodobou, krátkodobou) a představivost

- Využíváme přírodniny při různých hrách (spontánní, konstruktivní, pohybové, námětové)

- Rozvíjíme matematické a slovní dovednosti

Dítě a ten druhý

- Děti si společně hrají, pomáhají i s úklidem jurty a roztápěním v kamnech

- Děti spolupracují při různých spontánních, konstruktivních a pohybových hrách

- Vzájemně s vyprávíme pohádky

- Vedeme děti k naslouchání si, pomáhání si mezi sebou, respektování osobního prostoru, ale také kritickému myšlení

- Starší děti pomáhají mladším – oblékání, příprava postelí, příprava obědových sad

Dítě a společnost

- Povídáme si tradicích – jak se slaví svátek sv. Martina v Česku a jak se slavil

- Zamýšlíme se nad tím, že pro lidi dříve tento svátek musel být velkou hostinou – jeden z nejhojnějších dní v roce na jídlo a víno

- Každý den sedíme v komunikačním kruhu a povídáme si o tom, co se děje ve světe, učíme se nové věci, provádíme logopedická cvičení

Dítě a svět

- Celý týden si povídáme o tradicích a také počasí v tomto měsíci

- Bavíme se o tom, zda se svátek sv. Martina slaví i v jiných zemích 

- Rozšiřujeme si obzory různými příběhy, legendami a pohádkami

- Třídíme odpad – plast, papír, hliník, sklo atd.

- Každý den před spaním čteme pohádky – představivost, přehled

Počasí čaruje (2. 11. – 6. 11. 2020)

Dítě a jeho tělo

 • Jemná motorika: grafomotorická cvičení "tornádo" a "déšť".
 • Zdokonalujeme se v krájení příborovým nožem během oběda.
 • Obtiskujeme kartónovou ruličku a vytváříme tím dešťové kapičky.
 • Plníme úkoly z pracovního sešitu Kuliferda (procvičování hledání hlásky "Ř" ve slovech).
 • Pravidelně cvičíme během pobytu venku. Zdravotní cvičení motivujeme podzimní tématikou.
 • Vyšli jsme si na procházku podle Červené Karkulky a hráli jsme si na nejrůznější zvířátka, které mohla Karkulka cestou kouzelným lesem potkat.
 • Vytvořili jsme kuličkovou dráhu v hlíněném kopci a závodili s hlíněnými kuličkami.
 • Naučili jsme se pohybovou básničku "Deštík klepe na deštník".
 • Hrajeme hru "dešťové kapičky", která znázorňuje koloběh vody v přírodě.
 • Vytvořili jsme si nástěnku počasí, abychom každý den vyznačili aktuální počasí.

Dítě a jeho psychika

 • Povídáme si o proměnách počasí a jeho vliv na přírodu.
 • Popisujeme změny podnebí podle ročního období a sdílíme osobní vztah ke každému z nich.
 • Každý den zaznamenáváme aktuální počasí a porovnáváme záznamy s předchozími dny.
 • Podporujeme souvislí projev v celých větách a prostorovou orientaci (Červený list je za žlutým listem.)
 • Pokračujeme v četbě Káti a Škubánka.
 • Vyzkoušeli jsme si pokus s barvou a pěnou na holení, který nám ukázal, jak déšť proniká mrakem.
 • Přemýšlíme nad správným výběrem oblečení dle aktuálního počasí, abychom předešli onemocnění. 

Dítě a ten druhý

 • Podněcujeme u dětí vzájemnou spolupráci při plnění zadaných úkolů.
 • Děti spolupracují při různých spontánních, pohybových hrách
 • Hrajeme hry při kterých mohou děti spolupracovat se všemi spolužáky.
 • Vzájemně si pomáháme při volbě oblečení na pobyt venku.
 • Vymýšlíme pohádkové příběhy, které sdílíme se spolužáky při odpočinku.

Dítě a společnost

 • Vytváříme podvědomí o vědě meteorologii.
 • Bavíme se o vlivu počasí na okolí.
 • Seznamujeme se s pozitivními vzory chování.

Dítě a svět

 • Povídáme si o počasí v jiných místech světa (jaká je zima v Africe a co jsou to monzuny). 
 • Prohlížíme si mapu světa a odhadujeme, jaké je v různých částech počasí.
 • Určujeme, která zvířata žijí v chladném počasí a která v teplém.

 

Týden plný strašidel (26. 10. – 30. 10. 2020)

Dítě a jeho tělo

 • Rozvíjíme jemnou motoriku při společném tvoření strašidelné dýně.
 • Tancujeme na hudbu a opakujeme pohyby spolužáků.
 • Chodíme na pravidelné vycházky na oblíbená místa.
 • Procvičujeme grafomotoriku při kreslení dýní a pavučin.
 • Tvoříme pavučinu na geodeskách.

Dítě a jeho psychika

 • Procvičujeme prostorovou orientaci při manipulaci s javorovými listy (před/nad/pod/vpravo/vlevo/za).
 • Učíme se popisovat co vidíme celou větou (Žlutý list je vedle zeleného listu).
 • Bavíme se o tom čeho se bojíme a čím bychom mohli strach ztratit.
 • Zapálili jsme svíčku na památku.
 • Kreslíme strašidla podle fantazie a vyprávíme si o jejich "superschopnostech".

Dítě a ten druhý

 • Podněcujeme u dětí vzájemnou spolupráci při plnění zadaných úkolů.
 • Podporujeme se při vyprávění strašidelných příběhu dle vlastní představivosti dětí.
 • Hrajeme nové stolní hry a učíme je ostatní.

Dítě a společnost

 • Domlouváme se na jménu pro strašidelnou dýni (Bubu Halloween).
 • Představili jsme si tradice u nás i v zahraničí.
 • Plánujeme společný lampiónový průvod.
 • Seznamujeme se s novými spolužáky, kteří nás navštěvují v LMŠ.

Dítě a svět

 • Seznamujeme se s tradicí Halloweenu a dušičkách.
 • Učíme se nová slovíčka (pumpkin, ghost, candy, sweats a witch).
 • Povídáme si o celosvětových svátcích.

 

Poznáváme obec Podolí a její okolí (19. 10. – 23. 10. 2020)

Dítě a jeho tělo

 • Výprava do Mariánského údolí podle turistických značek.
 • Návštěva sportovních hřišť v Podolí - atletické hry.
 • Skládání listů do kaluží a tvorba obrazců.
 • Pohybově-dramatická hra na "Červenou Karkulku" (slalom, běh, výskoky, žabáky, stoj na jedné noze, ...).
 • Procvičování prostorové orientace a poznávání vlastního těla pomocí hry "Kuba říká".
 • Přeskakování říčky a běh v bahnitém terénu.

Dítě a jeho psychika

 • Zvyšujeme psychickou odolnost a fyzickou zdatnost při dlouhých procházkách do okolí obce.
 • Vyprávíme si Podolské příběhy o významných místech (Kříž u kterého se propadl sedlák, který příliš pracoval aj.).
 • Procvičujeme samostatný projev dětí při převypravování zážitků z procházek.
 • Hledáme místa pomocí reálných fotografií.
 • Procvičujeme matematické dovedností během výletů (počítáme okna, dveře, výzdobu).
 • Pravidelně odpočíváme a vytváříme co nejpříjemnější podmínky (relaxační hudba, větrané prostředí, ...).

Dítě a ten druhý

 • Hrajeme si na dopravní prostředky a spolupracujeme při cestování.
 • Vytváříme náhodné skupiny, abychom podpořily nová přátelství mezi dětmi.
 • Upozorňujeme na společné vlastností dětí a bavíme se o nich.

Dítě a společnost

 • Vytvořili jsme si vlastní město pomocí přírodnin v lese a pojmenovali jsme všechny budovy.
 • Bavíme se o významu škol, pošt, obchodů atd.
 • Společně se rozhodujeme o výběru trasy a cíle našich vycházek.

Dítě a svět

 • Poznáváme legendy a příběhy o světě kolem nás.
 • Vyhledáváme dopravní a turistické značky a bavíme se o jejich významu.
 • Opakujeme anglická slovíčka (číslovky, barvy, pozdravy a potraviny).
 • Učíme se poznávat listnaté a jehličnaté stromy.

 

Podzim maluje (12. 10. – 16. 10. 2020)

Dítě a jeho tělo

 • Jemná motorika: grafomotorická cvičení s pracovními listy, nácvik správného držení tužky, uvolňování zápěstí, hra s geodeskou – navlékání gumiček, tvoření obrazců, kreslení podzimních motivů, malování temperami – úchop štětce, konstruktivní hry se stavebnicemi, sběr listů a květin, hra s přírodninami, prohlížení knih – uchopování jednotlivých stran, hra na pískovišti – stavba bábovek, přesýpání písku, kreslení prstem do písku, sazba žaludů a zdobení květináču
 • Hrubá motorika: kažodenní procházky terénem, hry na hrací věži (skluzavka, houpačky, provaz), zdravotní cviky, cviky pro zahřívání těla – atletická abeceda (skákáme jako žáby, chodíme jako medvěd, jdeme pozadu jako raci, atd.)
 • Za pomoci vlašských ořechů rytmizace básně Drak
 • S dětmi hrajeme pohybové hry na procházkách (Simon said, Ovečky, ovečky, Medvěd spí, Čáp ztratil čepičku)

Dítě a jeho psychika

 • Každý den si povídáme o našich pocitech, zážitcích a neustále se nově objevujícím zálibám
 • Opakujeme si dny v týdnu, měsíce, roční období, bavíme se o počasí – vše i v AJ
 • Co nejvíce využíváme přírodniny při různých hrách (spontánní, kontruktivní, pohybové)
 • Stále utváříme nové přátelské vztahy, vzájemně se poznáváme
 • Vedeme děti k naslouchání si, pomáhání si mezi sebou, respektování osobního prostoru
 • Cvičíme dlouhodobou i krátkodobou paměť – básničky, anglická slovíčka
 • Rozvíjíme matematické dovednosti

Dítě a ten druhý

 • Děti si společně hrají a pomáhají si vzájemně, pomáhají i s úklidem jurty a roztápěním v kamnech
 • Děti spolupracují při různých spontánních, pohybových hrách
 • Nabízíme dětem hry, která tuží vztahy mezi dětmi
 • Starší děti pomáhají mladším – při přípravě na oběd, oblékání (kontrola učitelek)

Dítě a společnost

 • Bavíme se o tom, co lidé mohou sbírat na podzim na zimní období
 • Děti hrají různé námětové hry – Rodina, kuchaři, malíři, sochaři
 • Každý den sedíme v komunikačním kruhu a povídáme si
 • Dodržujeme aktuální hygienická opatření
 • Navštěvujeme přístřešky v lese a povídáme si o práci, kterou do toho někdo vložil a proto jsme opatrní při hře s nimi

Dítě a svět

 • Povídáme si o barvách – nejsou jen základní, ale i další odstíny, které se nějak nazývají (tyrkysová, tmavě modrá, ...)
 • Učíme se anglické fráze - My name is, ...
 • Scházíme se na novém místě – U křížku pod kopcem – učení nových cest
 • Třídíme odpad – plast, papír, hliník, sklo, ...
 • Čteme knihu „Pohádky a hry s bylinkami“ – poznáváme nové druhy bylinek, k čemu jsou, ...

 

 Zvířátka se chystají na zimu (5. 10. – 9. 10. 2020)

Dítě a jeho tělo

- Třídíme žaludy, kaštany a ořechy podle společných znaků (hnědé, oválné, hladké, dvoubarevné, ...).

- Skládáme obrazce z přírodnin podle zadání.

- Chodíme na  dlouhé výpravy do lesa, na pole a k rybníku, kde vyhledávám zvířata.

- Pomoci pantomimy předvádíme a poznáváme různá zvířátka.

- Naučili jsme se novou pohybovou hru "Honzo, vstávej".

- Opakujeme oblíbené hry  (Ovečky, ovečky a Tiše, tiše, medvěd spí).

- Vyplňujeme pracovní listy pro předškolní děti na rozvoj grafomotoriky.

Dítě a jeho psychika

- Hrajeme Kimovu hru (procvičujeme zrakovou paměť).

- Hledáme správný stín zvířete na obrázcích (liška, medvěd, sýkorka, labuť a vlk).

- Čteme si krátké příběhy o zvířátkách. Následně si převyprávíme, co jsme se dozvěděli.

- Seznámili jsme se s básní "Medvěd".

- Posloucháme písně "Běží liška k táboru" a "Vzal vrabeček na taneček sýkorku".

- Učíme se vlastní podpis podle předlohy (každý si podle své značky najde své jméno, které se pokusí napodobit).

- Prohlížíme si novou knihu "Atlas ptáků D. Marchowski".

Dítě a ten druhý

- Společně sbíráme podzimní plody (ořechy, žaludy a kaštany) (vzájemně si pomáháme při louskání oříšků nebo vylupování kaštanů).

- Hrajeme si na cestující, kteří odjíždí do teplých krajin vlakem/autobusem/letadlem. Domlouváme se, kam a čím na cestu vyrážíme a kde, kdo bude sedět.

- Učíme se spolupracovat se spolužáky při oblékání a výběru správného oblečení (učitelky výběr kontrolují).

- Nabízíme činnosti, které podporují spolupráci mezi dětmi (stavění lesního přístřešku na zimu).

Dítě a společnost

- Bavíme se o tom, jak pomoci zvířátkům přes zimní období.

- Povídáme si o zvycích a tradicích, které lidé a myslivci dělají na podzim pro zvířata. 

- Hledáme krmelce pro srnky a ptačí krmítka a bavíme se o jejich významu.

- Dodržujeme aktuální hygienická opatření

Dítě a svět

- Povídáme si o tom, která zvířata zimují v ČR. 

- Ukazujeme si na mapě, kam odlétají stěhovaví ptáci.

- Povídáme si o tom, jak zimu tráví zvířata jinde na světě.

- Čteme různé knihy a poznáváme nové pohádky a příběhy

 Letí, letí drak (28. 9. – 2. 10. 2020)

Dítě a jeho tělo

- Jemná motorika: grafomotorická cvičení, nácvik správného držení tužky, doplňování pracovních listů (příprava předškoláků do školy), hra s kinetickým pískem, hra s geodeskou a gumičkami, poznávání geometrických tvarů, skládání dřevěných kostek, hra piškvorek ze dřeva, trhání květin, hra s kameny, hra s přírodninami, výroba papírových draků

- Hrubá motorika: procházky po nerovném povrchu, chůze do kopců, hra na hrací věži (skluzavka, houpačky, provaz), pouštění draka

- S dětmi hrajeme pohybové hry na procházkách (Mráčky a kapičky, Ovečky, ovečky, Medvěd spí, Kolo, kolo mlýnský ...)

- Rytmická cvičení (vytleskávání, rytmizace), zpěv písně Prší, prší

Dítě a jeho psychika

- Povídáme si o náplni předešlých dnů, co jsme dělali o prodlouženém víkendu

- Opakujeme si dny v týdnu, měsíce, roční období, bavíme se o počasí

- Děti se dělí o své pocity a vyjadřují své potřeby

- Při hrách využíváme přírodnin z okolí a třídíme je podle společných vlastností (materiál, barva, tvar)

- Se spolužáky se respektujeme, nasloucháme si

- Cvičíme dlouhodobou paměť - písničky

Dítě a ten druhý

- Nasloucháme si a mluvíme spolu

- Hrajeme skupinové hry a spolupracujeme

- Hrajeme hru Letí, letí drak – děti sedí na koberci a mají zakryté oči, jedno dítě je zakryto dekou a děti hádají, jaké dítě je pod dekou

- Děti si společně hrají a pomáhají si vzájemně, pomáhají i s úklidem jurty

- Při hrách děti dáváme do skupinek s dětmi, se kterými mohou rozvíjet přátelské vztahy

Dítě a společnost

- Opakujeme si pravidla slušného chování ve společnosti, to, jak se chovat k ostatním lidem a k sobě

- Děti hrají různé námětové hry – Na kuchaře, Na rodinu, Na ninjy, ... – děti si hrají přirozeně, bez výzvy učitelek

- Každý den sedíme v komunitním kruhu a povídáme si

- Rozvíjíme zájem o ostatní, nasloucháme kamarádům

- Bavíme se o státním svátku, který byl v pondělí – proč se slaví?

- Dodržujeme aktuální hygienická opatření

Dítě a svět

- Opakujeme si anglická slovíčka (barvy a čísla)

- Scházíme se na novém místě – u kostela ve vesnici, poznáváme nová místa a máme nový ranní rituál

- Navazujeme blízký kontakt s přírodou

- Třídíme odpad

- Bavíme se o tom, co můžeme nyní nasbírat zvířatům na zimu do krmelce

- Čteme různé knihy a poznáváme nové pohádky a příběhy

Na září, na září, sluníčko nám krásně září (21.9.- 25.9. 2020)

Dítě a jeho tělo

- Každý den chodíme na procházky a zlepšujeme fyzickou zdatnost při zdolávání nerovného terénu v přírodě kolem nás. 

- Hrajeme pohybové hry (Tiše, tiše medvěd spí, Dobrý den, pojďte ven, Ovečky a vlci, Obr a paleček, Čáp ztratil čepičku).

- Tvoříme skřítka "Podzimníčka" zdokonalujeme jemnou motoriku při zdobení, trhání, lepení a skládání z přírodnin.

- Hrajeme si na školním hřišti (běhání do kopce a z kopce, přenášení kamínků, lámání klacíků, lezení po žebříku, tahání lana a jiné).

- Sbíráme šípek a plody hlohu ze kterých vyrábíme náramky a náhrdelníky.

- Opakujeme hry na pozornost a uvědomění si vlastního těla (Kuba říká, Stromeček a hříbeček).

- Společně cvičíme zdravotní cviky, abychom protáhli celé tělo a podporovali harmonický psychomotorický vývoj dětí.

- Vyplňujeme pracovní listy, které se zaměřují na grafomotoriku - dbáme na správné sezení a špetkový úchop tužky. 

Dítě a jeho psychika

- Povídáme si o příchodu Podzimu (znaky, změny v přírodě, chování zvířat, zvyky a tradice).

- Opakujeme písně s hrou na tělo a doprovodem kytary (Hřej, sluníčko, hřej, Pod naším okýnkem, Prší, prší, Hlava, ramena, kolena a palce).

- V komunikačním kruhu procvičujeme časovou posloupnost (dny v týdnu, měsíce v roce a roční období).

- Rozvíjíme matematické představy (skládání klacíků dle předlohy, doplňování tvarů, třízení podle velikosti).

- Během procházek se řídíme pokyny vpravo/vlevo/nahoru/dolů, abychom zlepšovali prostorovou orientaci.

- Denně čteme příběhy dětem před odpočinkem. Tento týden předčítáme z knihy "Ptáčkoviny - veselé ptačí pohádky - Z. Malinský". Povídáme si o příběhu, který vždy nese nové informace o užitku ptáčků přírodě. 

- Hledáme rýmy a počítáme slabiky v nových slovech. 

Dítě a ten druhý

- Pracujeme na společných úkolech (tvorba skřítka, obtisky na školní strom, piknik na dece, ...).

- Vytváříme nové skupinky při cestě přes město, abychom vytvořili nové sociální vazby mezi dětmi a podpořili starší děti, aby představily mladším dětem, co se již naučily. 

- Vedeme děti k vzájemné spolupráci při řešení problémů, Doprovázíme je ke správnému postupu. 

- Nabízíme možnosti, jak se mezi sebou domluvit a necháme děti, aby se svobodně rozhodovaly, jaký způsob zvolí. 

- Povídáme si o výtvorech ostatních a hledáme, co se nám na nich líbí.

Dítě a společnost

- Vytvořili jsme "školní strom", který se nachází u vchodu do areálu LMŠ. Prstovými barvami jsme obtiskly dlaně na papír, který jsme zalaminovali a pověsili na větve stromu. Strom symbolizuje sounáležitost a spolupráci mezi dětmi a pedagogy. Povídáme si o významu společnosti a její důležitost v životě.

- Povídáme si o tom, jak je důležité být pro ostatní pozitivním vzorem, abychom si společně vytvořili harmonické podmínky, kde se budou všichni cítit příjemně.

- Představili jsme si lidové zvyky a tradice, které se na podzim konají (dýňování, slavnosti vína, pouštění draka, sběr plodů pro zvířata na zimu, ...).

- Společně zdobíme třídu a domlouváme se na umístění nových ozdob (klasy kukuřice, výkresy, slunečnice, ...).

Dítě a svět

- Pozorujeme svět kolem nás během procházek a pobytu venku.

- Povídáme si o počasí a koloběhu přírody (roční období). Řekli jsme si, jak probíhá roční období jinde na Zemi. 

- Učíme se o stromech, keřích a rostlinách kolem LMŠ. Ukázali jsme si hloh, šípek, akát, kukuřici, brambory, pámelník, ...).

Věděli jste, že?

Hloh upravuje srdeční poruchy a posiluje srdeční sval, normalizuje krevní oběh, snižuje krevní tlak a celkově uklidňuje. Pomáhá především při srdečních obtížích nervového původu, bušení a bolestech srdce, nespavosti.

Plody podzimu (14.9. -18. 9. 2020)

Dítě a jeho tělo

 • Jemná motorika: grafomotorická cvičení s tužkou, doplňování pracovních listů (příprava přdškoláků do školy), hra s kinetickým pískem, skládání dřevěných puzzlů, skládání stavebnice, navlékání korálků, výroba slaného těsta, tiskání jablek, trhání květin, sbírání plodů (šípky, hložinky, černý jeřáb,...), hra s větvičkami
 • Hrubá motorika: procházky po nerovném povrchu, chůze o kamenech, chůze do kopců, hra na hrací věži (skluzavka, houpačky)
 • S dětmi cvičíme zdravotní cvičení (prvky jógy, pilates) a hrajeme pohybové hry na trávníku naší školky a na procházkách (Neposedné lístky, Ovečky, ovečky, Medvěd spí, ...)
 • Rytmická cvičení (vytleskávání, rytmizace), zpěv písní (Holka modorooká, Pod naším okýnkem), učení se nových básniček ( Jablko)

Dítě a jeho psychika

 • Opakujeme pravidla třídy
 • Povídáme si o náplni předešlých dní a sdělujeme své emoce (radost, zklamání, prožitek)
 • Děti se dělí o své pocity a vyjadřují své potřeby
 • Se spolužáky se již známe, umíme jejich jména a sbližujeme se → nemusíme být se všemi kamarádi, ale respektujeme se a chováme se k sobě hezky
 • Cvičíme paměť pomocí básniček a písniček

Dítě a ten druhý

 • Nasloucháme si a mluvíme spolu
 • Děti si společně hrají a pomáhají si při úkolech, které samy nezvládají
 • Při hrách děti dáváme do skupinek s dětmi, se ktermi mohou rozvíjet prátelské vztahy 

Dítě a společnost

 • Opakujeme si pravidla slušného chování ve společnosti, to, jak se chovat k ostaním lidem, ale i k sobě
 • Rozvíjíme zájem o ostatní, ale i o sebe a pěstujeme tak sebeúctu
 • Dodržujeme hygienická opatření a chráníme tím sebe i ostatní
 • Bavíme se o tom, co na podzim lidé sklízí a jak se to používá

Dítě a svět

 • Navazujeme co nejbližší kontakt s přírodou
 • Bavíme se o ekologii – třídíme odpad a společně přemýslíme nad tím, do jakého kontejneru patří konkrétní odpadek
 • Staráme se o zvířata, která jsou kolem nás
 • Trénujeme orientaci v přírodě
 • Bavíme se o tom, co nám podzim nabízí za plody - úroda

Vítáme tě v naší lesní školce (7.9.- 11.9. 2020)

Dítě a jeho tělo

- Seznamujeme se s prostředím třídy – značka dítěte, hračky, úložné prostory na oblečení dětí a stolování.

- Trávíme čas na školní zahradě a v okolí LMŠ. Hrajeme pohybové hry (Tiše, tiše medvěd spí, Ovečky a vlk, Stromeček a hříbeček, Kuba říká, Dobrý den, dobrý den).

- Ve třídě se učíme nové pohybové říkanky a písně (Brambora, Jablíčka, Hlava, ramena, kolena a palce, Měla babka čtyři jabla, Pod naším okýnkem, Hřej, sluníčko, hřej, Kolo, kolo mlýnský).

- Pravidelně cvičíme zdravotní cviky motivovány příběhem o jabloni.

- Zlepšujeme jemnou motoriku grafomotorickými listy a plněním nejrůznějších úkolů (skládání Tangdramy, skládání PET víček, třízení přírodnin).

- Každý den jdeme na procházky do okolí (sbíráme švestky, brambory a pleteme věnečky z jetele).

- Zlepšujeme fyzickou zdatnost chůzí a během po kopcovitém terénu.

Dítě a jeho psychika

- Seznamujeme se s třídními pravidly (Pusinkové, Želvičkové, Měsíčkové, Srdíčkové, Kapičkové aj.).

- Hledáme společné zájmy a vlastnosti mezi spolužáky (barva očí, oblíbená hračka, sourozenci, …).

- Předáváme si v kruhu plyšáka a opakujeme jména spolužáků.

- Pravidelně procvičujeme časovou posloupnost (měsíc, den, rok, roční období).

- Vytleskáváme jména kamarádů a hledáme nejrůznější rýmy na názvy věcí v našem okolí.

- Zpíváme nové písně procvičujeme dlouhodobou paměť.

- Využíváme hru na tělo k doprovodu jednoduchých písní.

- Při hrách využíváme přírodnin z okolí a třídíme je podle společných vlastností (materiál, barva, tvar, užitek).

- Kreslíme do hlíny tvary a písmena.

- Seznamujeme se s novými anglickými slovíčky (green, yellow, blue a black).

Dítě a ten druhý

- Pracujeme ve skupinách a trénujeme kooperaci mezi dětmi.

- Pomáháme si při činnostech a hrách.

- Vytváříme náhodné dvojice děti a rozvíjíme nová přátelství.

- Navzájem si pomáháme a navrhujeme řešení problémů druhých.

- Sdílíme si zážitky a pocity a hledáme podobnosti a společné zájmy.

Dítě a společnost

- Opakujeme si pravidla slušného chování a vystupování ve společnosti.

- Rozvíjíme osobnost dítěte, aby získaly zdravé sebevědomí a mohly ve společnosti najít vhodné uplatnění.

- Hlasujeme o nových bezpečnostních pravidlech a rozhodujeme se jako společnost.

Dítě a svět

- Pozorujeme svět kolem nás během procházek a pobytu venku.

- Povídáme si o významu slunce, dešti a jak konkrétně ovlivňuje život kolem nás.

- Chodíme na procházky novými cestami, abychom se naučili nové trasy a viděli nové věci

 

Pravidla

SRDÍČKOVÉ

Vzájemně se respektujeme.

Pomáháme si a spolupracujeme.

Chováme se k sobě hezky.

PUSINKOVÉ

Kouzelná slovíčka, otvírají srdíčka.

Děkuji, Prosím, Dobrý den, Na shledanou....

KOŠŤÁTKOVÉ

Vždy po sobě uklízíme hračky tam, kam patří; uklízíme po sobě ve třídě i na zahradě.

ŽELVIČKOVÉ

 Ve jurtě se pohybujeme pomalu, dovádíme a běháme jen na zahradě i na hřišti.

OUŠKOVÉ

Když mluví dospělý, posloucháme,

mluví-li na nás kamarád, nasloucháme co nám říká.

KAPIČKOVÉ

V koupelně šetříme vodou, mýdlem i toaletním papírem;

pouštíme si jen tolik vody, kolik potřebujeme; nestříkáme vodou po koupelně ani po sobě.

KYTIČKOVÉ

Pečujeme o přírodu, staráme se o kytičky,

chováme se hezky ke zvířátkům; třídíme odpad.